Beleid & visie

CD&V Pelt heeft eind 2017 honderden inwoners gecontacteerd en gepolst naar hun mening over de verschillende aspecten in de Peltse samenleving. Deze informatie is verwerkt in het verkiezingsprogramma 2018 voor de legislatuur 2019-2024. Na de verkiezingen van 14 oktober 2018 heeft CD&V Pelt 17 van de 31 gemeenteraadsleden mogen leveren. De burgemeester en zijn schepenen hebben in 2019 samen met de gemeentelijke diensten hard gewerkt om het meerjarenplan voor te bereiden voor de komende jaren. Op de gemeenteraad van 19 december 2019 werd dan ook het meerjarenplan 2020-2025 gestemd en goedgekeurd. Wij kijken er samen met u naar uit om het beleid in onze gemeente verder te zetten en samen de toekomst aan te pakken!