Hoe geldig stemmen?

Om geldig te stemmen kun je ofwel:

  • een lijststem geven bovenaan een kandidatenlijst
  • één of meerdere kandidaten binnen één lijst je stem geven
  • een lijststem én één of meerdere kandidaten binnen één lijst je stem geven
  • om geldig te stemmen moet je in elk geval binnen één lijst blijven.

Een blanco stem wordt niet meegeteld bij het verdelen van de zetels. Ook een ongeldige stem wordt niet meegeteld.

In Pelt wordt met de computer gestemd.  Dit is de volgorde van de verkiezingen op je scherm:

  1. de verkiezing van de gemeenteraad;
  2. de verkiezing van de provincieraad.

Tijdens het stemmen voor één bepaalde verkiezing kan je altijd een stap terug.

Als je die stem voor de gemeenteraad  op het scherm hebt  bevestigd,  dan gaat het stemcomputer over naar de  verkiezing voor de provincieraad.