Wie mag stemmen?

Wie mag stemmen?

Om te stemmen voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen moet je:

  • Belg zijn (op 1 augustus 2018);
  • In het bevolkingsregister zijn ingeschreven (op 1 augustus 2018);
  • Minstens 18 jaar oud zijn (op 14 oktober 2018);
  • Niet uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht (op 14 oktober 2018)

Je kan ook als niet-Belg deelnemen aan de verkiezingen van 2018 in Pelt, mits indienen ‘aanvraag tot inschrijving’ voor 31 juli 2018 bij de dienst burgerzaken van het gemeentehuis.

Iedereen die in de kiezerslijsten is opgenomen is verplicht om in het stembureau te verschijnen.