De gemeenteraad van 26 april 2018 keurde  een samenwerkings-overeenkomst met Infrax goed waardoor Infrax voor 1,7 miljoen zal gaan mee investeren in de renovatie van de Lindelsebaan. De inbreng van Infrax zit vooral in de renovatie van de riolering. De huidige riolering zal  verstevigd worden doordat men een polyester kous in de buis trekt. Grote voordeel hiervan is dat er geen grondwerken dienen te gebeuren.  Verder worden de stoepen en de bermen heraangelegd en wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook aan de waterleiding en de nutsleidingen te werken. Tot slot worden de fietspaden en de rijweg waar nodig hersteld. Ze krijgen ook een nieuwe toplaag. Het totale kostenplaatje wordt geraamd op 2,7 miljoen Euro. De aanvang van de werken is gepland voor  het tweede deel van dit jaar.

Schepen van openbare werken Dirk Vanseggelen: "Omdat er geen grondwerken op diepte uitgevoerd moeten worden voor bv. rioleringswerken, zal de hinder beperkt blijven. Tijdens de werken blijven alle woningen en handelszaken bereikbaar. Door de werken aan kantstroken, voetpaden of nutsleidingen zullen inritten wel gedurende enkele dagen niet toegankelijk zijn. Dit wordt echter op voorhand doorgegeven."

De hinder voor doorgaand verkeer blijft beperkt tot plaatselijk beurtelings verkeer en soms éénrichtingsverkeer. Voor bedrijven en handelszaken wordt steeds gezorgd dat klanten en leveringen plaats kunnen vinden. Zodra er meer zicht is op de juiste planning zal er met de betrokken inwoners gecommuniceerd worden.

  • Koning Fiets
  • Mobiliteit & openbaar vervoer
  • Openbare werken
  • Ruimtelijke ordening
  • Waterlopen,- beheersing & Riolering