Lokaal dienstencentrum BinnenHOF bestaat 25 jaar en dat wordt een hele week in de kijker gezet. Van maandag 23 tot vrijdag 27 oktober kan iedereen het reilen en zeilen van BinnenHOF komen ontdekken. Dat gebeurt op feestelijke wijze met allerlei lekkers en een aantal fijne activiteiten. Een dansnamiddag sluit de feestweek af.

BinnenHOF ontstond midden jaren ’90 vanuit de vaststelling van een toenemende vergrijzing en een snel groeiende groep aan vroeggepensioneerden. Deze vaststelling creëerde nieuwe maatschappelijke uitdagingen zoals zinvolle vrijetijdsbesteding, vorming en ontmoeting, de nood aan thuisdiensten en verzorging waar het OCMW- en gemeentebestuur mee aan de slag gingen, als één van de eersten in Vlaanderen. Tegelijkertijd werden in overleg met het ACV de al bestaande activiteiten van de werklozenwerking van het Ateljee overgenomen.

Als lokaal dienstencentrum organiseerde BinnenHOF vanaf dan activiteiten en vorming voor 50-plussers, vandaar ook dat naast ‘senioren’ het begrip ‘medioren’ ingang vond.  BinnenHOF genoot van in het begin subsidies van de Vlaamse overheid. In de beginjaren kwamen er veel oudere werklozen en jonge bruggepensioneerden naar de activiteiten.

De opdracht van de lokale dienstencentra – en dus ook BinnenHOF  – is intussen geëvolueerd. Ze richten zich niet meer enkel tot ouderen, maar ook tot mantelzorgers en iedereen met een verhoogde kwetsbaarheid. Het gaat dan om mensen die niet tot in het centrum kunnen geraken, die vereenzamen of beginnende zorgbehoeften hebben. Het doel is zoveel mogelijk van hen te bereiken, op verschillende manieren en vooral ook op verschillende plaatsen. De Peltse dienstencentra – naast BinnenHOF ook Pelle Melle – kunnen daarvoor terecht in de ontmoetingscentra van de dorpen en zullen er trachten zoveel mogelijk samen te werken met de bestaande verenigingen. De eerste stappen in die richting zijn gezet.

Schepen van welzijn Els Kuppens: "Zowel de verenigingen in de dorpen als de vele vrijwilligers vormen naast het professionele team een belangrijke schakel in het geheel. Vooral de vrijwilligers zijn onmisbaar voor de werking van het dienstencentrum. Dat was zo in het begin en dat is ook vandaag nog het geval. Door de functies die ze vervullen en de taken die ze opnemen, ondersteunen ze heel wat diensten en activiteiten. Hun inzet maakt dat er elke dag opnieuw een laagdrempelig aanbod is aan democratische prijzen. Momenteel gaat het om maar liefst 135 vrijwilligers."

De dienstencentra passen zich dus voortdurend aan de noden in de samenleving aan. Tegelijk blijven zowel BinnenHOF als Pelle Melle belangrijke centrale ankerplaatsen. Dat valt ook echt op bij het jubilerende BinnenHOF: het is een warme ontmoetingsplaats voor iedereen, zonder drempels. Op dat vlak is het al 25 jaar lang een trendsetter, een warme plek vol leven en dynamiek, die tegelijk ondersteunend en zorgzaam is. En dat blijft de kern van de opdracht.

Het programma van 25 jaar BinnenHOF vind je hier: www.gemeentepelt.be/25jaarbinnenhof

Alle diensten en activiteiten van de dienstencentra vind je hier: www.gemeentepelt.be/dienstencentra

  • Gezondheid & welzijn