Op dinsdag 3 augustus aanstaande start de gemeente met de omgevingsaanleg in fase 1 van het project ‘Agter de Heuf’. In eerste instantie gaat het om riolerings- en wegeniswerken. Aansluitend zal er ook gestart worden met de aanleg van de binnentuin.

Schepen van openbare werken Dirk Vanseggelen: "Er wordt gewerkt in verschillende fasen. Daarbij worden grote gedeelten van de huidige straten opgebroken en zullen een aantal garages en parkeerkelders tijdelijk niet toegankelijk zijn. Er wordt voor gezorgd dat de woningen in ieder geval te voet bereikbaar blijven. Parkeerruimte is er op wandelafstand."

Voor de gehele duur van de riolerings- en wegeniswerken zal in de Drie Eikenweg en in het verbindingsstuk met de Burgemeester Smetsstraat tweerichtingsverkeer toegelaten zijn. De woningen in de Burgemeester Van Gaalstraat blijven bereikbaar met de wagen.

In zijn geheel zullen de wegenis- en rioleringswerken in het gebied tot ongeveer half september duren. Intussen zal er ook al gestart worden met de aanleg van de binnentuin.

‘Agter de Heuf’ is een project van publiek-private samenwerking: de private initiatiefnemer zet de gebouwen en de gemeente zorgt voor de invulling van de publieke ruimte rond de gebouwen.

Meer gedetailleerde informatie is te vinden op www.gemeentepelt.be/agterdeheuf.

  • Openbare werken