De komende weken krijgt de begraafplaats Eindakker een nieuwe inkleding. De huidige omheining, de groenvoorziening en het gemeenschappelijke graf worden vernieuwd. Er komen ook twee nieuwe strooiweiden. Van ontwerp tot uitvoering gebeurt alles in eigen beheer door de gemeentelijke groendienst.

Schepen van openbare werken Dirk Vanseggelen: "Het gemeenschappelijke graf krijgt een nieuwe haag en nieuwe beplanting. Die wordt in vier vakken ingedeeld volgens de seizoenen. Specifiek aangepaste bloemen en planten moeten ervoor zorgen dat het gemeenschappelijke graf in elk seizoen anders gekleurd is. In het midden komt een kastanjeboom. Het kunstwerk van Jet Moelans dat geplaatst werd bij de inhuldiging in 1999 blijft staan."

Vlakbij het gemeenschappelijke graf komen twee nieuwe strooiweiden van elk bijna 100 m². Er komt een zithoek bij en de toegankelijkheid voor minder mobielen wordt vergemakkelijkt. De strooiweiden zelf worden iets lager aangelegd dan de omgeving.

Aan het gemeenschappelijke graf en de strooiweiden komen twee zuilen in de beplanting. Op termijn zijn er zes zuilen voorzien. Op de zuilen worden de herdenkingsplaatjes van de overledenen aangebracht. De huidige naamplaatjes aan het gemeenschappelijke graf worden vervangen en ook op de zuilen aangebracht.

Rond de begraafplaats komt een nieuwe omheining. De oude beplanting maakt plaats voor nieuw fris groen en een beregeningsinstallatie moet ervoor zorgen dat het ook groen blijft.

  • Begraafplaatsen & crematoria