Wij stellen u voor aan onze kandidaat op de 17e plaats van CD&V Pelt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018: Carine Vangerven

  • 52 jaar

  • Getrouwd met Erik Cuypers

  • Beukenlaan 10

  • Leerkracht digitale technieken bij WICO campus Mater Dei
  • Schepen van cultuur, erfgoed, evenementen en lokale economie
  • Gedreven en creatief

Carine is al haar hele leven gedreven met kunst en cultuur bezig. Als dirigente van het kinder- en jeugdkoor Kiliana, ondervoorzitter van koor en Stem Limburg, bestuurslid van de 4 jaargetijden en EMJ zangjuf, brengt zij klank in onze samenleving. Ongetwijfeld hebt u ook reeds kennis gemaakt met het beeldend werk van kunstenaar Carine, vooral haar foto’s zullen u niet onbekend zijn.

“Tal van unieke projecten zoals het EMJ en het fotofestival ‘Lens op de mens’ vonden hun oorsprong in Pelt. Door het op een positieve manier bundelen van onze krachten en middelen kunnen we van Pelt cultureel, ruimtelijk, economisch, toeristisch,... iets uniek maken en daar wil ik graag al mijn creativiteit en energie insteken.”

  • Verkiezingen