Tijdens de eerste nieuwjaarsreceptie van de gefuseerde CD&V Pelt afdeling, werd een nieuw bestuur verkozen. Onder goedkeurend oog van nationaal voorzitter Wouter Beke en Vlaams parlementslid An Christiaens werden Roger de Graaf en An Buteneers verkozen tot voorzitter en ondervoorzitter. Jos Boes is de nieuwe secretaris en Guido Renckens de nieuwe penningmeester. Voor JONGCD&V Pelt werd Dennis Fransen aangesteld als voorzitter en voor de Peltse CD&V Senioren Hubert Fransen.

Deze bestuursploeg gaf vandaag samen met de Peltse mandatarissen en leden het startschot voor een belangrijk jaar, met als hoogtepunt de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.

  • CD&V in Beweging