Vandaag, 20 november 2020, hechten we belang aan de witte lintjesactie tegen partnergeweld in Pelt. Deze wordt georganiseerd vanuit Vrouw & Maatschappij- CD&V politica. Onze burgemeester, politiecommisaris en alle mandatarissen van CD&V Pelt steunen deze actie door vandaag een wit lintje op te spelden als teken van ons engagement om:

  • Geen geweld te plegen
  • Geweld ook niet oogluikend toe te laten of te verzwijgen
  • Geweldplegers aan te zetten om hulp te zoeken
  • Iedereen te overtuigen om geweld te doen stoppen

Volgens Europees onderzoek uit 2015 kreeg 30% van de Belgische vrouwen boven de 15 jaar al te maken met seksuele intimidatie, terwijl 36% geconfronteerd werd met echt fysiek of seksueel geweld. In 50% van die gevallen is de pleger de (ex-)partner. Volgens cijfers van de parketten, waren er in 2018 in België 150 gevallen van (potentieel) dodelijk partnergeweld, waarbij 20 personen stierven.

“We hechten veel belang aan een goed beleid rond de aanpak van partnergeweld. Enkele politieagenten zijn gespecialiseerd in het beleid rond partnergeweld en er worden momenteel strikte beleidsmaatregelen gehanteerd”, aldus Rudi Verkoyen, politiecommissaris HANO.

We willen een oproep doen om (partner-)geweld te melden, te bestrijden en streng aan te pakken in onze gemeente Pelt!

Als er vragen zijn over (partner-)geweld, misbruik en kindermishandeling kan er steeds gebeld worden naar het nummer 1712 en/of je kan surfen naar 1712.be voor meer informatie.

          

  • Gezinsbeleid