De CD&V-fractie in de nieuwe  gemeenteraad van Pelt heeft vanavond de raadsleden aangeduid die ze zal voordragen als schepenen en voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst van het OCMW.

Dit was geen gemakkelijke opdracht, want in vergelijking met de twee vroegere gemeenten hebben we in Pelt minder schepenen. Nu hebben we in Neerpelt en Overpelt telkens één burgemeester en zes schepenen, samen 14 mandaten in de colleges van burgemeester en schepenen. In het nieuwe Peltse college kunnen maximum acht schepenen, de voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst van het OCMW en de burgemeester zetelen. Dus in totaal tien leden. Niet alle huidige schepenen en nieuwe kandidaten konden dus aangeduid worden als schepen, ook al hebben zij elk een grote verdienste en haalden ze ook vele stemmen voor onze partij.

Frank Smeets werd door het bestuur reeds aangeduid als kandidaat burgemeester. Onze coalitiepartner Samen Pelt duidde reeds Marc Geerts aan als hun kandidaat-schepen. De acht andere mandaten worden ingevuld door:

  • Raf Drieskens
  • Ann Van Dorpe
  • Leen Gielen
  • Liesbeth Fransen
  • Jaak Fransen
  • Niels Valkenborgh
  • Dirk Vanseggelen
  • Katrien Kenis

CD&V Pelt heeft met de invulling van deze acht mandaten een evenredige vertegenwoordiging van kandidaten uit Neerpelt en Overpelt. Dit vinden we belangrijk om het fusieproces verder evenwichtig vorm te geven. Verder speelde ook het aantal behaalde stemmen mee in de keuze.

Dennis Fransen wordt voorgesteld als fractieleider voor CD&V in de nieuwe gemeenteraad.

We hopen dat we met dit team in het schepencollege en met onze verkozen gemeenteraadsleden, kandidaat-raadsleden en CD&V-bestuursleden samen kunnen bouwen aan het nieuwe Pelt. Zo kunnen we het vertrouwen dat de Peltse kiezers ons gaven ook effectief waarmaken.

  • Verkiezingen