Wij stellen u voor aan onze kandidaat op de 9e plaats van CD&V Pelt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018: Dirk Vanseggelen

  • CD&V plaats 9
  • 52 jaar
  • Gehuwd met An Vinken

  • Papa van Daan en Sien

  • Ringlaan 55

  • Administratief directeur van Basisonderwijs De Linde
  • Eerste schepen en schepen van openbare werken, ruimtelijke ordening en landbouw
  • Transparant en rechtlijnig

Dirk doorzwom reeds vele politieke watertjes. Als schepen heeft hij heel veel ervaring. Als directeur en als schepen slaagt hij erin om met veel wijsheid nieuwkomers de juiste weg te wijzen.

“Ik mocht als eerste schepen van Overpelt vanop de eerste rij de hele oefening tot fusie meemaken. Graag zou ik ook mee willen werken aan de effectieve opstart van de nieuwe gemeente Pelt. Zeker in de aanvangsperiode lijkt mij de opgebouwde ervaring van de laatste jaren een extra troef om het project 'fusie' te laten slagen.”

  • Verkiezingen