De goede ervaringen met de Welzijnsregio Noord-Limburg en de lokale integratie van OCMW en gemeente, zijn de aanleiding tot de oprichting van de Dienstverlenende Intergemeentelijke Samenwerking Noord-Limburg.

Burgemeester Raf Drieskens: "De doelstelling van de op te richten dienstverlenende vereniging is: Middels regionale samenwerking komen tot individueel sterke gemeenten die hun dienstverlening professioneel, deskundig en kwaliteitsvol aan hun inwoners kunnen aanbieden. Gemeenten hebben soms afzonderlijk een te kleine schaal om dit dienstenaanbod volledig zelf te organiseren. Vandaar de gezamenlijke organisatie om dit hiaat aan te vullen, maar wel met een lokaal aanbod."

Het gaat hier over de gemeenten: Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Overpelt en Peer en gebied van 150.000 inwoners.

Aansluitend is het de tweede doelstelling om middels het samenwerkingsverband te komen tot een sterke regio Noord-Limburg met een goed onderbouwde afstemming tussen de lokale besturen zodat vanuit een versterkte positie kan samengewerkt/onderhandeld worden met andere instanties, veelal ook bovenlokaal georganiseerd.

  • Lokale besturen