Deze periode van het jaar is traditiegetrouw het moment om de eikenprocessierups preventief te bestrijden. Maar massaal preventief spuiten zoals de voorbije jaren hoeft niet meer. De toestand is immers heel anders dan pakweg tien jaar geleden toen er sprake was van een ware plaag. 

Momenteel worden er beduidend minder rupsennesten gevonden en die zijn ook een stuk kleiner dan vroeger. Het Provinciaal Natuurcentrum, dat de ontwikkelingen op het terrein volgt, spreekt niet meer over een bestrijding maar van een beheersing van de processierups. 

Schepen van openbare werken Dirk Vanseggelen: "De gemeente zal dus niet meer massaal spuiten. Enkel eiken in gevoelige gebieden (speeltuinen, kampverblijven, zorginstellingen, scholen, kinderopvang, woonzorgcentra, …) krijgen nog een preventieve behandeling. In tegenstelling tot voorgaande jaren zullen dus ook het merendeel van de eiken op privaat domein, niet meer behandeld worden."

Wanneer de behandeling kan starten, is nog niet geweten. De monitoring gebeurt door het Provinciaal Natuurcentrum. Dat geeft het startsein wanneer de rupsen in de juiste fase zitten.

Wie thuis of elders toch een nest ontdekt, meldt die best aan de gemeente via het algemeen nummer 011 94 94 94 of via de meldingsknop op www.gemeentepelt.be/eikenprocessierups.be . Probeer een nest van processierupsen in ieder geval niet zelf te verdelgen of verwijderen. 

Om de situatie voor volgend jaar te kunnen inschatten, zal de gemeente in juli een aantal feromoonvallen uithangen. Deze vallen zijn lokdozen die met een vrouwelijk geurtje die mannetjesvlinders lokken en vangen. Het aantal gevangen vlinders deze zomer geeft dan een aanwijzing over hoeveel processierupsen er het volgende jaar te verwachten zijn.

Tot slot kan iedereen een handje helpen om de rupsen in te tomen. Naast verschillende insecten, behoren ook koolmezen tot de natuurlijke vijanden van de rupsen. Een nestkastje hangen voor deze vogeltjes is dus een goed idee in de strijd tegen de rupsen.

  • Openbare werken