Het gemeentebestuur van Pelt laat onderzoeken hoe de Peltenaren de communicatie van de gemeente ervaren. Daarvoor zal het een uitgebreide enquête afnemen. De komende week krijgen 2000 Peltenaren een vragenlijst in de brievenbus. Vanaf vrijdag 10 februari kunnen die vragen ook al online beantwoord worden. Het onderzoek wordt geleid door het onderzoekscentrum Memori  van de Thomas More Hogeschool in Mechelen.

Burgemeester Dennis Fransen: "Zowat elke dag communiceert de gemeente met de Peltenaren over en voor Pelt. Het doel? Zorgen dat iedereen mee is met wat het beleid beslist, maar ook praktische info brengen over bijvoorbeeld werken of administratieve zaken. Soms gebeurt dat via persberichten, andere keren via dieper gravende artikels zoals in PLT, leuke nieuwtjes op de sociale media of thematische campagnes."

Maar raakt het nieuws van Pelt de Peltenaar wel? Bereikt de gemeente iedereen en is de boodschap helder ? Daarover wil het gemeentebestuur graag de mening kennen van de Peltenaren. Daarvoor wordt een enquête gestuurd naar 2000 willekeurig gekozen inwoners. 

Wie geen vragenlijst toegestuurd krijgt, kan ook deelnemen aan het onderzoek. De enquête kan vanaf 10 februari tot eind april online ingevuld worden via www.gemeentepelt.be/onderzoek. Wie dat niet ziet zitten kan tenslotte de vragenlijst met retourenveloppe vanaf maandag 13 februari afhalen aan het onthaal van het gemeentehuis of in de vestigingen van de bibliotheek. 

Het is de bedoeling dat op die manier zo veel mogelijk inwoners deelnemen aan het onderzoek. Onder die deelnemers worden trouwens een aantal prijzen verloot:

  • 1 x 100 euro aan Winkelhier Cadeaubonnen
  • 2 x 50 euro aan Winkelhier Cadeaubonnen
  • 4 x 25 euro aan Winkelhier Cadeaubonnen
  • Informatie & Communicatie