Tot eind 2019 was in de provincie Limburg het inzetten van bussen gratis voor organisatoren van fuiven. Sinds 2020 werd dit subsidiereglement aangepast en betaalt de provincie slechts 50% (tot maximaal €400,00 per bus). De Peltse gemeenteraad keurde daarom op 24 februari het voorstel van het schepencollege goed om de overige 50% door de gemeente te subsidiëren.

Schepen van jeugd Katrien Kenis: "In gemeente Pelt maken nu al 5 jeugdbewegingen gebruik van één of meer bussen voor vervoer gedurende hun fuiven, goed voor in totaal 10 bussen. Nu kunnen ook sportverenigingen gebruik maken van dit aanbod."

Peltse sport- en jeugdbewegingen kunnen zo weer op een veilige manier feestvierders op hun evenement kunnen krijgen, zonder diep in hun budget te moeten snijden. De eerste Peltse fuif van dit jaar zal plaatsvinden op 12 maart.

Geïnteresseerde sport- en jeugdverenigingen kunnen een aanvraag doen via het digitaal formulier op www.gemeentepelt.be/fuifbussen.

  • Jeugd
  • Feesten en evenementenbeleid
  • Sport