In het Herent zijn de bouwwerken gestart voor een nieuw gebouw dat gedeeld zal worden door de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang, de Helibel-school en de jeugdverenigingen KLJ en KSA. Ook het vlakbij gelegen ontmoetingscentrum De Vranken kan gebruik maken van de lokalen. Op die manier komt er een nieuw gebouw dat de gehele Herentse gemeenschap ten goede zal komen.

In het gebouw zijn lokalen voorzien voor de kinderopvang, een lerarenkamer, een overdekte speelplaats, berging en leidingslokalen voor de jeugdverenigingen, drie multifunctionele lokalen en een dakterras.

Schepen van jeugd Katrien Kenis: "Iedereen heeft zo zijn eigen stek in het gebouw, maar tegelijk worden het sanitair en de grotere lokalen gedeeld: de school tijdens de schooluren, de kinderopvang voor en na de schooluren en de jeugdverenigingen tijdens het weekend. In overleg met de andere gebruikers kan bovendien ook OC de Vranken in het gebouw terecht."

Het geheel wordt een duurzaam (Bijna Energie Neutraal) gebouw.

De gemeente investeert zo’n 1.350.000 euro (incl. BTW) in het nieuwe complex dat over ongeveer een jaar in gebruik genomen kan worden.

Schepen van gezin Ann Van Dorpe: "Deze investering onderstreept nogmaals het belang dat de gemeente hecht aan sterke en levendige dorpen met een breed aanbod aan basisvoorzieningenaanbod voor jonge gezinnen, voor verenigingen, … Zo blijven we samen verder bouwen aan Pelt als een aantrekkelijke woongemeente."

De plannen zijn te bekijken op de gemeentelijke website: https://www.gemeentepelt.be/nieuwbouwherent

  • Jeugd