Het bestuur van Pelt liet in begin 2023 onderzoeken hoe de Peltenaren de communicatie van de gemeente ervaren. 2000 Peltenaren kregen daarvoor een vragenlijst in de brievenbus. De enquête kon ook online ingevuld worden.

Het onderzoek werd opgesteld door het onderzoekscentrum Memori van de Thomas More Hogeschool Mechelen o.l.v. expert in overheidscommunicatie Eric Goubin. De resultaten zijn intussen geanalyseerd en vergeleken met 33 andere steden en gemeenten. 660 mensen vulden de enquête in, 541 geraakten helemaal tot aan het einde. Het eindrapport is positief. Hierbij een overzicht van de belangrijkste cijfers. 

  • De gemeente Pelt is bereikbaar voor de vragen van burgers. Pelt haalt de topscore op het vlak van telefonisch onthaal. Ook op communicatie via e-mail wordt bijzonder goed gereageerd (top 3). Het fysieke onthaal aan de balie wordt eveneens geapprecieerd en behaalt een plaatsje in de top 3;
  • De website www.gemeentepelt.be scoort de hoogste waardering in vergelijking met de 33 andere steden en gemeenten;
  • Voor het viermaandelijks welzijnsmagazine ‘Meander’ van de dienstencentra zit die waardering ook op een topniveau, en hetzelfde geldt voor de communicatie vanuit de diensten Vrije Tijd (brochures, flyers, affiches, …);
  • Het gemeentelijk infoblad PLT magazine blijkt een groter bereik te hebben dan alle andere gebrukte en digitale media in Pelt. Voor PLT magazine komt de waardering uit op een score van 8/10.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen ruimte voor verbetering meer is. Het onderzoek werpt daarbij ook licht op werkpunten waar de gemeentelijke diensten mee aan de slag kunnen. Zo zal Pelt nog meer inzetten om mensen via niet-digitale kanalen te informeren en om hen te helpen bij het bereiken van digitale kanalen d.m.v. opgeleide digihelpers.

De analyse werd positief ontvangen onder het pesoneel en het gemeentebestuur is trots op de prestaties van haar diensten. Tevens dankt Pelt alle deelnemers van de enquête voor hun tijd.

Als extra aansporing werden enkele prijzen gekoppeld aan het invullen van de enquête. Zeven invullers werden beloond met een Winkelhierbon ter waarde van 25, 50 of 100 euro om te besteden bij lokale handelaars. Zij werden persoonlijk gecontacteerd.

  • Lokale besturen