Pelt pakt de draad weer op voor de heraanleg van het Marktplein in Neerpelt-Centrum. In 2016-2017 was er al een voortraject om tot een ontwerp te komen. Het project werd vervolgens tijdelijk stilgelegd om de organisatie van de fusie prioriteit te geven. Intussen werd een nieuw concept uitgetekend. De gemeente gaat nu in gesprek met alle betrokkenen over dit nieuwe concept, dat het resultaat is van de krachtlijnen uit het eerdere voortraject en van nieuwe inzichten uit andere, meer recente participatietrajecten, zoals Peltorama, Kindvriendelijke gemeente en het gemeentelijk Klimaatactieplan.

Het Marktplein wordt een plein waar Peltenaren elkaar kunnen ontmoeten in een aangename omgeving, waar de zaterdagmarkt mensen blijft samenbrengen en waar evenementen een plaats kunnen vinden. Als kindvriendelijke gemeente wil Pelt op het plein ook extra plek voor de kinderen creëren. Het nieuwe Marktplein heeft aandacht voor de toegankelijkheid voor personen met een beperking. De auto blijft plaats behouden op een gedeelte van het plein. Tegelijk maken we plaats voor de zwakke weggebruikers om zo de Peltenaar aan te moedigen zich vaker met de fiets of te voet te verplaatsen.

Tot slot moet het nieuwe plein ook klimaatvriendelijk zijn. Een Marktplein met meer groen en minder verharding draagt bij tot een gezonde en aangename leefomgeving; het vermindert zowel hitte- als wateroverlast.

Burgemeester Frank Smeets: "Dat is één van de redenen waarom de parkeerkelder geschrapt is in het nieuwe concept. Een parkeerbehoeftestudie toont trouwens aan dat er in Neerpelt-Centrum voldoende parkeerplaatsen zijn. Bovendien – niet onbelangrijk - had de parkeerkelder een enorm hoog kostenplaatje."

De gemeente organiseert twee feedbacksessies waarin het schetsontwerp wordt toegelicht en er achteraf feedback wordt verzameld bij de deelnemers. Op dinsdagavond 24 augustus vindt de feedbacksessie online plaats. Op woensdagavond 1 september volgt er dan nog een ‘live’ sessie in het cafetaria van het BinnenHOF. Voor beide moet men inschrijven.

Omwille van de coronamaatregelen zal de live sessie voor een beperkt aantal deelnemers zijn. Wie de mogelijkheid heeft, volgt dus best de online sessie. De live sessie is vooral voor wie die mogelijkheid niet heeft. Inschrijven kan via www.participelt.be/marktplein. Wie online niet kan inschrijven kan dat ook via het nummer 011 94 94 94 of elke werkdag tussen 9 en 12 uur aan het onthaal van het gemeentehuis aan het Kerkplein. 

Op www.participelt.be/marktplein is trouwens ook alle overige info te vinden, inclusief een filmpje waarin het ontwerp wordt toegelicht.

  • Openbare werken