Donderdagavond 30 augustus is de eerste gemeenteraad na de zomervakantie. Onderaan deze pagina vind je de notulen van de vorige samenkomst en de infonota bij de agenda voor donderdag.

De gemeenteraad start om 20u00' in het gemeentehuis en is voor iedereen toegankelijk.

 

 

De agenda werd als volgt samengesteld:

Notulen van de vorige vergadering.

 1. AGB GO - budget- en jaarrekening over het dienstjaar 2011 -kennisneming.
 2. Klimaatplan gemeente Overpelt - vaststelling.
 3. Agter de Heuf - verkoop van projectgronden - vaststelling verkoopsleidraad.
 4. Werking van de gemeenteraad - oprichting van een gemeenteraadscommissie ad hoc 'Agter de Heuf'.
 5. Gemeentelijk patrimonium - aankoop van 67 a 94 ca van de Belgische Staat, Vonderstraat/Broekstraat.
 6. Gemeentelijk patrimonium - verkoop van 88 a 39 ca aan WICO vzw,
  Vonderstraat/Broekstraat/Weidestraat.
 7. Gemeentelijk patrimonium - verkoop perceel grondoverschot gelegen langs de Houtmolenstraat.
 8. Woonhuis gelegen Nieuwe Markt - afstand van recht van voorkoop.
 9. Woonhuis gelegen Langstraat en weilanden - afstand van recht van voorkoop.
 10. Aanleg openbare verlichting Lindelsebaan - bestek met kostenraming.
 11. Zijstraat Leopoldlaan - principiële vaststelling straatnaam.
 12. Verkaveling Bakenhofweg, Kapelstraat Fase II - private verkaveling met wegenaanleg - vaststelling tracé van de openbare wegenis met grondafstand.
 13. Invoeren van bijkomende snelheidsbeperking Leopoldlaan N712 nav herinrichting - advies.
 14. Werking van de gemeenteraad - gemeenteraadscommissie ad hoc 'Agter de Heuf' - samenstelling.
 15. Beveiliging oversteekzones schoolroutes Ringlaan : aanpassing werking verkeerslichten
 16. Voorstel tot nemen van maatregelen om geurhinder te vermijden (industrieterrein)

De voorzitter vulde de agenda aan op verzoek van raadslid L. Vissers met laatste twee punten