Als koning winter zich weldra aankondigt, is het weer uitkijken om de energiefactuur zo laag mogelijk te houden. Mogelijk kan je aanspraak maken op een toelage van het Sociaal Verwarmingsfonds.

OCMW – voorzitter Juul Vrolix zet de zaken even op een rij: "Voor alle duidelijkheid, het gaat hem enkel voor mensen die hun woning verwarmen met mazout, verwarmingspetroleum of bulkpropaangas. Dus niet voor aardgas via het distributienet of gas in flessen.  Een tweede voorwaarde is dat je behoort tot één van de volgende categorieën: mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, de gezinnen met een laag inkomen en de personen met schuldenlast die genieten van een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling."

Best neem je een kijkje op de website van het Verwarmingsfonds (www.verwarmingsfonds.be). Hier kan je duidelijk zien of je recht hebt op de toelagen en hoe je de premie kan aanvragen.