Volgende week start de heraanleg van de Romeinse Dijk. Eerder dit jaar heeft de Watergroep alvast nieuwe waterleiding gelegd ter hoogte van de woningen. Nu kan de aannemer beginnen aan de weg zelf. De Romeinse Dijk is de anderhalve kilometer lange verbinding tussen Boseind en de Peerderbaan.

Schepen van openbare werken Dirk Vanseggelen: "De weg ligt er momenteel slecht bij, met afbrokkelende zijkanten. Dat komt voor een groot deel omdat er geen betonnen kantstrook is en de zijkant van de weg bijgevolg niet ‘opgesloten’ zit. Bovendien is de verharding niet meer dan een aantal dunne laagjes asfalt op een fundament van kiezels."

Bij de heraanleg krijgt de Romeinse Dijk eerst aan beide zijden betonnen kantstroken.  Deze zijn in de vorm van grasdallen. Daartussen wordt een nieuw wegdek aangelegd in beton. Er is gekozen voor beton in plaats van asfalt omdat de weg veel gebruikt wordt door zware landbouwvoertuigen en omdat een betonweg duurzamer is op het vlak van onderhoud en levensduur.   De weg krijgt over de gehele lengte van anderhalve kilometer een betonnen wegdek van 20 cm dik.

Tegen begin december moet de weg klaar zijn. Tot dan zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. Om de hinder voor de bewoners te beperken, werden de werken in twee fasen opgesplitst.

  • Openbare werken