De gemeenteraad van 28 oktober 2021 heeft de herinrichting van het kruispunt Leopoldlaan-De Koel goedgekeurd. Er komen verkeerslichten op het kruispunt. Het verkeer komende van Neerpelt krijgt een afslagstrook naar De Koel. Auto’s komende van Overpelt moeten na de aanleg via de Sellkekaertsstraat naar de handelszone. De zone uitrijden kan enkel nog via de Leopoldlaan-De Koel. Het kruispunt krijgt aangepaste fiets- en voetpaden. Het project moet een verbetering inhouden van de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van de zone voor alle verkeer, maar in eerste instantie voor de zwakke weggebruiker.

Schepen van openbare werken Dirk Vanseggelen: "De Leopoldlaan is de slagader van Pelt. De Koel fungeert samen met de Sellekaertsstraat als toegangsweg tot het winkelgebied. De ontwikkelingen van deze handelszone de jongste jaren maakten een aanpassing van de verkeersafwikkeling nodig. Omdat er aan het kruispunt Leopoldlaan-Sellekaertsstraat niet veel veranderd kan worden, moeten de aanpassingen vooral gebeuren op het kruispunt Leopoldlaan-De Koel."

De Leopoldlaan is een gewestweg en daarom heeft de gemeente voor de aanpassing van het kruispunt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). De kosten voor het project zijn geraamd op iets minder dan 1,5 miljoen euro. Bijna 2/3 daarvan is ten laste van de gemeente, zowat 1/3 ten laste van AWV.

Na goedkeuring door de gemeenteraad kan de omgevingsvergunning aangevraagd worden. Zodra die er is – naar schatting tegen eind mei 2022 – kan de procedure starten voor de aanbesteding van de werken. 

In de aanloop naar de werken zullen de buurtbewoners en betrokken handelaars uitvoerig geïnformeerd worden over planning, verkeersafwikkeling en hindermaatregelen tijdens de werken.  

  • Openbare werken