Wij stellen u voor aan onze kandidaat op de 16e plaats van CD&V Pelt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018: Juul Vrolix

  • 57 jaar

  • Getrouwd met Margriet Dijkmans

  • Papa van Jomme, Sien en Lene

  • Heikant 11

  • Industrieel tekenaar

  • OCMW-voorzitter

  • Schepen van sociale zaken, buurtontwikkeling en kunstonderwijs

  • Warm en rustig

Vanuit zijn ervaring als schepen wil Juul helpen om de nieuwe gemeente op de juiste sporen te zetten. Hij wil ervoor zorgen dat er degelijke keuzes gemaakt worden voor de mensen van Pelt.

“Het is belangrijk dat het goed leven is in Pelt, voor élke inwoner, élke dag opnieuw.”

  • Verkiezingen