Op dinsdag 7 augustus beginnen op de Breugelweg de werken tussen de Sint-Annastraat (het gedeelte richting Kleine-Brogel) tot aan het toeristisch fietspad op de voormalige treinbedding. Het gedeelte tussen de rotonde aan de Ringlaan en de Sint-Annastraat wordt vanaf dan verder afgewerkt. Voor de bewoners en handelaars in deze fase zijn alternatieve parkings en routes uitgestippeld. Tegelijk krijgt een gedeelte van de Sint-Annastraat en de Kattestraat nieuwe riolering. Het gaat om de laatste fase van de werken.

“Tegen midden november zou heel de Breugelweg klaar moeten zijn”, weet schepen van openbare werken Dirk Vanseggelen.

In het laatste gedeelte van de Breugelweg dat wordt aangepakt, wordt eerst de oude betonnen rijweg volledig opgebroken en nieuwe riolering aangelegd. Die moet op beide uiteinden aansluiten op het reeds nieuw aangelegde stelsel. Daarnaast worden ook de nutsleidingen vernieuwd in het gedeelte tussen de Sint-Annastraat en het toeristisch fietspad.

De woningen in de werfzone zullen voor een tijdje moeilijk bereikbaar zijn. In de onmiddellijke nabijheid zijn daarom een aantal alternatieve parkings voorzien voor bewoners, bezoekers, klanten en handelaars.  Het gaat om de parking Breugelweg/Sint-Annastraat, de Urneveldstraat die doodloopt op de werken, eventueel de parking aan het kerkhof en de parking van Wash All.

De handelaars in het eerste gedeelte van de Breugelweg zijn vanaf dan weer bereikbaar vanaf de rotonde aan de Ringlaan. Dat stuk van de Breugelweg wordt immers opengesteld voor plaatselijk verkeer. Aan doorgaand verkeer – en dat is in principe iedereen die niet in de Breugelweg of een zijstraat ervan moet zijn – wordt met aandrang gevraagd om de grote omleiding via de Noord-Zuidverbinding (N74) te volgen. Dat gaat in ieder geval sneller dan een sluiproute nemen via de kleine wegen. Die zijn daar niet op voorzien en het overbodige verkeer veroorzaakt er gevaar.

Als meerwerk wordt er ook nieuwe riolering gelegd in de Sint-Annastraat en de Kattestraat vanaf de Breugelweg tot aan het eind van de bebouwing. Daar doen er zich problemen voor in de riolering. De aannemer van de Breugelweg is bereid gevonden om als meerwerk meteen een nieuwe riolering te plaatsen en aansluitend een nieuw wegdek aan te leggen.

Schepen van openbare werken Dirk Vanseggelen: “Tot nu toe is nagenoeg alles volgens de planning verlopen. Als dat zo blijft, zouden tegen midden november alle werken aan de Breugelweg volledig klaar moeten zijn.”

De stand van zaken, de plannen en de omleidingen zijn altijd te raadplegen via www.overpelt.be/werken-breugelweg.

  • Verkeer & verkeersveiligheid
  • Mobiliteit & openbaar vervoer
  • Openbare werken