Als gevolg van de aanhoudende droogte hebben in de landbouw een aantal teelten heel wat schade opgelopen of zijn teelten zo goed als verloren.

Schepenen van landbouw Tonny Kauffmann en Dirk Vanseggelen: "Daarom zullen de gemeenten Neerpelt en Overpelt samen een schadecommissie oprichten. Bedoeling van deze commissie is om een officiële inventaris op te maken van de vastgestelde schade aan de landbouw."

Aangifte doen kan tot en met 3 augustus 2018 bij de gemeentelijke dienst. In afwachting kunnen landbouwers alvast foto’s maken van de schade. Die kunnen dan later worden toegevoegd aan het schadedossier, na vaststelling van de schade door de commissie. Deze foto’s kunnen het dossier versterken.

  • Landbouw