Vandaag wonen in Neerpelt 844 personen met een leeftijd hoger dan 80 jaar. Uit cijfers van de provincie Limburg blijkt dat de groep van 80-plussers tegen 2030 zal groeien tot 1206 personen. Logisch dat ook de hieraan gekoppelde zorgvraag zal toenemen.

Om hierop te anticiperen  hebben de besturen van de Gemeente en het OCMW recent een Ouderenzorgbeleidsplan voor Neerpelt opgesteld. Hiervoor konden ze rekenen op de begeleiding van de provincie Limburg, dienst Zorg en het steunpunt sociale planning.

OCMW-voorzitter Juul: "In de residentiële zorg is het vereist dat er in Neerpelt minstens 118 plaatsen bij komen. Voor al deze plaatsen is door de Vlaamse overheid al een voorafgaande vergunning verleend. Hiervoor kan de gemeente beroep doen op Woon- en Zorgcentrum Sint-Jozef. Met de 44 nieuwe plaatsen in het centrum is de eerste stap gezet. Ook in Sint-Huibrechts-Lille in de Lindestraat en in Boseind in de Nachtegaalstraat plant Woon- en Zorgcentrum Sint-Jozef nieuwe voorzieningen."

De extra bedden zullen verre van voldoende zijn om de totale zorgvraag te kunnen oplossen. Daarom voorziet het plan ook een forse toename van de thuiszorg al dan niet aangeboden door professionele hulpverleners. Er wordt gekozen om zolang mogelijk thuis te blijven wonen. 

OCMW voorzitter Juul Vrolix vertelt ons dat het bestuur hierin vooral een ondersteunende en coördinerende taak heeft. Enkele voorbeelden hiervan zijn het project Buurtgezellen, de dorpsrestaurants, de ondersteuning van de mantelzorgers, het seniorenloket en het BinnenHOF dat in de toekomst meer nog dan voorheen de spil en het hart van het Neerpeltse ouderenzorgbeleid zal worden.

Het ouderenzorgbeleidsplan is te raadplegen op de website van de gemeente Neerpelt.