Binnenkort beginnen op de Breugelweg de rioleringswerken vanaf de Sint-Annastraat tot op de rotonde aan de Ringlaan. Het gedeelte vanaf de Dommel tot aan het toeristisch fietspad  is dan klaar. De aanvang was voorzien op 5 maart aanstaande. Echter, de komende winterprik zorgt voor een uitstel van minstens een week. Bewoners en handelaars die in de nieuwe werkfase gehuisvest zijn, werden afgelopen week al uitgenodigd op een infovergadering en krijgen In de loop van de komende week uitgebreide info over de verwachte hinder en de maatregelen om het leed te verzachten. Uiteindelijk hebben de mensen iets om naar uit te kijken: na de werken wonen of handelen zij langs een compleet nieuwe weg, die veel veiliger en aangenamer is dan voorheen en die klaar is voor de komende decennia.

Schepen van openbare werken Dirk Vanseggelen: "De werken zijn zeer ingrijpend op dit gedeelte van de Breugelweg. Niet alleen de Breugelweg zal opgebroken worden, maar ook de rotonde Breugelweg-Ringlaan-Kloosterstraat moet eruit.  De aansluiting van de nieuwe riolering van de Breugelweg op de bestaande riolering moet gebeuren op de plaats van de rotonde. Plaatselijk moet er bovendien tot meer dan 4 meter diep gegraven worden voor de aanleg van de riolering. Het zijn complexe werken dus."

De rotonde Breugelweg-Ringlaan-Kloosterstraat zal naar schatting een tweetal maanden volledig afgesloten zijn. Vanaf dan is er waarschijnlijk terug verkeer mogelijk in één richting. Voor de Breugelweg zelf rekent de aannemer ook op een tweetal maanden. Daarna kunnen auto’s in ieder geval ’s avonds en in het weekend op de wegbedding aan huis staan. 

Aan doorgaand verkeer – en dat is in principe iedereen die niet in de Breugelweg of een zijstraat ervan moet zijn – wordt met aandrang gevraagd om de grote omleiding via de Noord-Zuidverbinding (N74) te volgen. Dat gaat in ieder geval sneller dan een sluiproute nemen via de kleine wegen. Die zijn daar niet op voorzien en het overbodige verkeer veroorzaakt er gevaar. Omdat ook de rotonde op de Ringlaan afgesloten zal zijn, zal in ieder geval een gedeelte van de momenteel gebruikte sluiproutes zinloos worden. 

Tegen het bouwverlof zou dit gedeelte van de Breugelweg volledig klaar moeten zijn. Maar om te beginnen gooit een late Koning Winter roet in het eten. De afwerking van het huidige weggedeelte omvat onder andere de aanleg van een stuk asfalt op de kruising Breugelweg-Kapelstraat. Dat is niet mogelijk met het aangekondigde winterweer. Ook de aanleg van de leidingen op de andere gedeelten, kan niet doorgaan. Zodra de exacte startdatum van de werken gekend is, zal die medegedeeld worden.

 

De stand van zaken, de plannen en de omleidingen zijn altijd te raadplegen via http://www.overpelt.be/werken-breugelweg

  • Openbare werken