Vrijwilligers vormen het kloppend hart van het Neerpeltse verenigingsleven. Voor vele organisaties en verenigingen is het een blijvende uitdaging om steeds nieuwe vrijwilligers te vinden. Potentiële vrijwilligers van hun kant vinden niet steeds de vrijetijdsbesteding die zij voor ogen hebben. De gemeente Neerpelt wil beide partijen in hun zoektocht ondersteunen. Hiervoor tekent de gemeente in op ‘Give a Day’. Dat is een digitaal, lokaal vrijwilligersplatform, waar organisaties en verenigingen enerzijds en vrijwilligers anderzijds elkaar treffen. De website van Give a Day werd op afgelopen weekend gelanceerd voor het brede publiek.

De organisatie verzocht burgemeester Raf Drieskens om tijdens de lancering in Antwerpen te komen vertellen over de energie die er in Neerpelt leeft in het verenigings- en vrijwilligersleven én over hoe Give a Day er in Neerpelt voor kan zorgen dat er vaker een mooie kruisbestuiving ontstaat tussen organisaties en vrijwilligers.