De afgelopen maanden kreeg de begraafplaats Eindakker een nieuwe inkleding. De oude omheining, de groenvoorziening en het gemeenschappelijke graf werden vernieuwd. Er werden ook twee nieuwe strooiweiden aangelegd. Van ontwerp tot uitvoering gebeurde alles in eigen beheer door de gemeentelijke groendienst.

Schepen van openbare werken Dirk Vanseggelen: "Het gemeenschappelijke graf kreeg een nieuwe haag en nieuwe beplanting. Het is ingedeeld in vier vakken, volgens de seizoenen. Specifiek aangepaste bloemen en planten moeten ervoor zorgen dat het gemeenschappelijke graf in elk seizoen anders gekleurd is. In het midden werd een kastanjeboom geplant. Het kunstwerk van Jet Moelans dat geplaatst werd bij de inhuldiging in 1999 bleef uiteraard behouden."

Vlakbij het gemeenschappelijke graf zijn twee nieuwe strooiweiden aangelegd van elk bijna 100 m². De toegankelijkheid voor minder mobielen werd verbeterd. Er komt ook nog een zithoek met banken. De strooiweiden zelf werden iets lager aangelegd dan de omgeving.

Aan het gemeenschappelijke graf werden zes zuilen geplaatst en aan de strooiweiden nog eens  twee in de beplanting. Op de zuilen worden de herdenkingsplaatjes van de overledenen aangebracht. De huidige naamplaatjes aan het gemeenschappelijke graf werden vervangen en al op de zuilen aangebracht.

Rond heel de begraafplaats is een nieuwe omheining geplaatst. Nieuw fris groen verving de oude beplanting en een beregeningsinstallatie moet ervoor zorgen dat het ook groen blijft.

  • Begraafplaatsen & crematoria