In het kader van de heraanleg van het laatste stukje Leopoldlaan werd zopas de nieuwe koker aangelegd die de Dommel onder de weg door zal leiden.  Eenmaal de koker is afgewerkt, kan de aannemer beginnen met de heropbouw van de wegenis.

Schepen van openbare werken Dirk Vanseggelen: "De aanleg van die koker was toch wel een huzarenstukje. Eerst werd een raster van houten palen in de grond geheid waarop een betonnen werkvloer werd gestort.  Daarop werden de 6 prefab elementen van 11 tot 15 ton per stuk geplaatst die samen de koker van 12 meter lengte vormen."

Uiteraard stroomt er water door de Dommel. Om te kunnen werken, verzetten enorme pompen al enige weken in totaal 5000 m³ Dommelwater per uur van de ene kant van de werkzone naar de andere.  In samenspraak met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) wordt tegelijkertijd het bufferbekken in Herent aangestuurd om het debiet van de Dommel onder controle te houden. De nieuwe koker is  70 cm breder dan de vorige, waardoor het water vlotter zijn weg kan vinden.

Intussen wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe riolering en de andere nutsleidingen. Daarna kan de aannemer starten met de aanleg van de funderingen en vervolgens de verhardingen van weg, voet- en fietspad. In de lente moet de weg klaar zijn.

  • Openbare werken