De werken aan de Lindelsebaan worden afgerond. In de week van 29 juni krijgen de fietspaden een bestrijking en rode slemlaag. In de daaropvolgende week wordt de rijweg voorzien van een bestrijking en nieuwe zwarte slemlaag. In principe moeten de werken op 10 juli afgerond zijn. Vanaf 29 juni tot het einde van de werken geldt er op de Lindelsebaan tussen de Moldershoevenstraat en de Rijmenstraat eenrichtingsverkeer in de richting van Eksel. De handelaars blijven steeds bereikbaar.

Schepen van openbare werken Dirk Vanseggelen: "De afgelopen twintig maanden werd er gewerkt aan de Lindelsebaan. Wat begon als een dossier voor de aanleg van nieuwe stoepen, werd gaandeweg uitgebreid naar een vernieuwing van zowat alle nutsleidingen van de Lindelsebaan. Want die liggen onder de stoepen. Een uitgelezen kans dus."

Beperkte hinder
Eerst kwam de heraanleg van de waterleiding met de totale vernieuwing van de meer dan 300 aansluitingen, werken van de distributiebedrijven voor de vernieuwing van de datakabels en herstellingen aan de riolering. Dat laatste gebeurde door het aanbrengen van een zogenaamde ‘kous’ aan de binnenzijde van het riool. Die is nu vernieuwd zonder de weg te moeten opbreken.  De opeenvolging van al deze werken nam natuurlijk meer tijd in beslag dan enkel de aanvankelijk geplande aanleg van nieuwe stoepen. Door gefaseerd en steeds slechts aan één kant van de weg te werken, bleef de hinder daarbij relatief beperkt.

Dat zal ook het geval zijn bij de aanleg van de slemlagen. Sommige zijwegen zullen tijdelijk afgesloten zijn, er zal eenrichtingsverkeer gelden en alles blijft bereikbaar, soms met een omwegje en een stukje wandelen. Maar dat is beperkt: de voorafgaande bestrijking is nagenoeg meteen berijdbaar en de slem heeft een droogtijd van twee uur nodig.

Verregaande renovatie
Uiteindelijk zal de Lindelsebaan – met zijn meer dan 5 kilometer de langste gemeenteweg van Pelt – een verregaande renovatie ondergaan hebben, zonder de zware hinder van een complete opbraak of afsluiting van de weg.

  • Openbare werken