Vanaf 25 maart worden nieuwe voetpaden aangelegd op de Lindelsebaan. Daardoor zal er in opeenvolgende fases eenrichtingsverkeer gelden.

Om de voetpaden te kunnen aanleggen is het nodig om in de werkzone eenrichtingsverkeer in te stellen. Dit gebeurt in opeenvolgende fases:
 - Fase 1: Moldershoevenstraat – Weyerstraat/Langstraat
 - Fase 2: Weyerstraat/Langstraat – Vrenenstraat
 - Fase 3: Meerstraat – Koningsstraat
 - Fase 4: Koningsstraat – Rijmenstraat/Pijpenstraat

Het gaat over opeenvolgende fases. Fase 1 start op maandag 25 maart. Tijdens die fase geldt eenrichtingsverkeer in de werkzone. Wanneer deze fase is afgerond, start fase 2 en verschuift het eenrichtingsverkeer naar die werkzone.

De rijrichting van het eenrichtingsverkeer is in de richting van Eksel. Voor het doorgaand verkeer richting Overpelt is er een omleiding via de Noord-Zuidverbinding. De handelaars die zich in de werkzone op de Lindelsebaan bevinden, zullen steeds bereikbaar zijn via een plaatselijke omleiding.

Schepen van openbare werken Dirk Vanseggelen: "Gelijktijdig met deze wegenwerken zullen er in de andere fases op de Lindelsebaan voorbereidende werken uitgevoerd worden door de nutsleidingen. In die zones is er beurtelings verkeer. Bij de herinrichting van de Lindelsebaan wordt ook een heraanleg van het kruispunt met de Kleinmolenstraat en Hobosstraat voorzien. Dit kruispunt fungeert als een druk oversteekpunt op het fietsroutenetwerk en krijgt daarom een fietsveilige inrichting. Vanaf de laatste week van april zal dit kruispunt gedurende een maand volledig afgesloten zijn voor het verkeer. Een plaatselijke omleiding wordt voorzien. Indien alles volgens plan verloopt, zullen de werken aan de Lindelsebaan op het einde van het jaar afgerond zijn. Tegen dan heeft de vijf kilometer lange weg nieuwe voetpaden en zijn ook de nodige vernieuwingen onder het wegdek en de voetpaden gebeurd."

  • Openbare werken
  • Mobiliteit & openbaar vervoer