Op zondag 20 februari 2022 werd het nieuwe afdelingsbestuur van CD&V Pelt verkozen. In aanwezigheid van federaal staatssecreatris Sammy Mahdi en Vlaams minister Wouter Beke werd Olivier Foets verkozen als voorzitter van CD&V Pelt.

Guido Renckens zal de functie van penningmeester opnemen en Jos Boes wordt aangesteld als secretaris.

Het nieuwe afdelingsbestuur van CD&V Pelt bestaat uit (op de foto vlnr): Jos Boes, Els Kuppens, René Paeshuijse, Guido Renckens, Frank Smeets, Roger De Graaf, Hubert Fransen, Olivier Foets en Dennis Fransen. Niet op de foto: Elke Simons

Foto's van de nieuwjaarsreceptie zijn te vinden op https://pelt.cdenv.be/in-beeld/cdv-pelt-nieuwjaarsreceptie-2022/

  • CD&V in Beweging
  • Lokale besturen