De aanleg van de omgeving rondom woonzorgcentrum Teutenhof gaat volgende week van start. Die omgeving in het centrum van Sint-Huibrechts-Lille krijgt een uitgesproken groen karakter. Eromheen komt aangepaste wegenis, rolstoel- en rollatorvriendelijk, die het Teutenhof naadloos verbindt met de bestaande buurt. Begin december nemen de eerste bewoners er normaal hun intrek.

Diverse soorten grassen, planten en bomen plaatsen het nieuwe woonzorgcentrum in het groen.  Centraal komen een ‘stille tuin’ en een ontmoetingsplein met petanquebaan. Het mag dan gaan om een woonzorgcentrum, er zijn op het terrein ook enkele natuurlijke speeltuigen voorzien voor de kinderen uit de buurt. Het kunstwerk voor 100 jaar KVLV – nu Ferm – Sint-Huibrechts-Lille vindt er eveneens een stek.

Schepen van openbare werken Dirk Vanseggelen: "Aan de ingang in de Lindestraat worden de rijweg en voetpaden als één geheel aangelegd. Dat geeft het effect van een plein. Niet alleen de wegen rondom het Teutenhof worden heraangelegd, ook die rondom de kerk, tot aan het Dorpsplein. Dat zorgt voor een naadloze inpassing van het woonzorgcentrum in de gehele omgeving."

De wegen worden aangelegd in gebakken straatstenen, met een aantal accenten in kasseien. Het geheel geeft op die manier mee uitstraling aan het authentieke karakter van het dorpscentrum van Sint-Huibrechts-Lille.

Als gevolg van de werken is er lokaal verkeershinder. In eerste instantie zal dat enkel in de Sint-Hubertusstraat zijn. In een latere fase zal de Lindestraat ter hoogte van de ingang van het Teutenhof tijdelijk afgesloten worden.  

In het voorjaar moeten de werken klaar zijn. Vanaf dan zullen niet alleen de bewoners van het Teutenhof, maar bij uitbreiding de hele buurt genieten van de nieuwaangelegde groene omgeving.

  • Openbare werken