Sinds afgelopen zaterdag zijn de medewerkers van de gemeentelijke technische dienst met verschillende ploegen bijna onafgebroken bezig met de aanpak van gladde en besneeuwde wegen in Pelt. Daarvoor zijn bijkomend ook onderaannemers ingeschakeld. In totaal namen de diensten tot nu toe 3.000 km aan gemeentewegen onder handen en werd er 220 ton pekelzout gestrooid. Dat gebeurt volgens een vooraf vastgesteld plan, dat ook de prioriteiten vastlegt. Maar de omstandigheden maken het niet gemakkelijk.

Grote invalswegen, belangrijke verbindingswegen en toegangswegen tot de zorginstellingen worden eerst gestrooid. Ook bruggen, vorstgevoelige stukken, de omgeving van scholen en kerken en industriegebieden worden gestrooid. Fietspaden worden waar mogelijk geruimd. Het agentschap Wegen en Verkeer neemt de gewestwegen voor zijn rekening.

Schepen van openbare werken Dirk Vanseggelen: "Twee belangrijke factoren hebben momenteel echter een grote invloed op de sneeuw- en ijsbestrijding. In de eerste plaats zijn er de extreme temperaturen die het moeilijk maken om sneeuw en ijs te doen smelten. In de tweede plaats is er beduidend minder verkeer op de weg als gevolg van de coronamaatregelen. Strooizout werkt pas echt goed als het ‘ingereden’ wordt. En dat gebeurt nu heel wat minder dan in normale omstandigheden."

De situatie in de gemeente is momenteel zo dat vooral de wegen met weinig verkeersintensiteit zeer glad zijn. De strooidiensten blijven daar ook de komende uren en dagen op inzetten.  Handploegen nemen de moeilijkere plekken onder handen. De belangrijkste routes zullen binnenkort allemaal ijsvrij zijn. Dan heeft bijna iedereen een veilig berijdbare weg op maximum 750 meter. Binnenwegen en zeer lokale wegen zullen glad blijven. Zout strooien heeft er geen zin. Voorzichtig zijn – en dat geldt in alle winterse omstandigheden – is en blijft de eerste en de beste remedie tegen ongevallen.

Alle informatie over sneeuw- en ijsbestrijding in de gemeente vind je op de gemeentelijke website: www.gemeentepelt.be/strooiplan.

  • Verkeer & verkeersveiligheid