De gemeente Pelt organiseert binnenkort vier buurtbabbels in Lindelhoeven. Die kaderen in het project Zorgzame Buurten. Een Zorgzame Buurt is een buurt waar mensen zo lang mogelijk comfortabel thuis of in hun vertrouwde buurt kunnen blijven wonen en er de nodige hulp of ondersteuning krijgen van buren, zorgverleners of anderen.  In een Zorgzame Buurt zorgt dus iedereen voor iedereen.

Centralisering en digitalisering van diensten zorgen voor drempels en een grotere afstand tot dienstverlening. Zeker voor bewoners in een kwetsbare positie – zoals ouderen, alleenstaanden, mensen met een beperking, …  – is de nabijheid van hulp- en dienstverlening echter belangrijk. 

Schepen van buurgerichte zorg Ann Van Dorpe: "Zorgzame buurten kunnen daarbij een grote meerwaarde betekenen. Ze kunnen verbindingen in buurten versterken, kloven overbruggen en drempels verlagen. Ze zorgen er mee voor dat mensen zich thuis voelen, dat ontmoeting mogelijk is en blijft en dat mensen oog voor mekaar hebben. Het is een manier om iedereen aan boord te houden."

De gemeente wil nu de zorgzame buurt Lindelhoeven opstarten.   Omdat een zorgzame buurt gerealiseerd moet worden samen met de buurtbewoners, organiseert de gemeente vier buurtbabbels. Daar wordt meer uitleg gegeven en kunnen mensen ook hun ideeën en inspiratie delen.

De buurtbabbels gaan door op:

  • woensdag 1 juni bij trefpunt De Gorten aan de MS-kliniek;
  • donderdag 2 juni bij het speelpleintje aan de Esdoornlaan;
  • woensdag 15 juni aan het wijkschooltje van De Hoeven (Tielenstraat);
  • donderdag 16 juni aan het Pieter Breughelplein;

Ze duren van 18.00 tot 20.00 uur en iedereen kan er vrij in- en uitlopen.

Pelt wil een warme gemeente zijn waar het goed is om te wonen en waar alle mensen zich thuis voelen. De solidariteit binnen de buurten is daarbij van cruciaal belang. Die reflecteert immers de warmte van de gemeente. Daarom is iedereen van Lindelhoeven die hiertoe een steentje wil bijdragen, van harte welkom op de buurtbabbels.

Het project loopt in samenwerking met SAAMO Limburg – samen uitsluiting aanpakken.

  • Wijken & buurten
  • Gezondheid & welzijn
  • Zorg