Het College van Burgemeester en Schepenen kende de werkingssubsidies toe voor tientallen Peltse verenigingen. De afgelopen dagen werd zo voor meer dan 185 000 euro aan werkingssubsidies uitbetaald aan de Peltse jeugd- sport, cultuur-, welzijns- gezins-, natuur en milieuverenigingen en Sinterklaascomités. Deze ondersteuning betekent een welgekomen financieel duwtje in de rug in deze moeilijke en onzekere tijd. Naast de gemeentelijke subsidies krijgt iedere vereniging nog een verhoging van haar subsidiebedrag met 10 procent via het noodfonds van de Vlaamse overheid ter ondersteuning van het verenigingsleven.

Voor het gemeentebestuur vormt het rijke Peltse verenigingsleven met haar talrijke  vrijwilligers het cement  van de lokale leefgemeenschap. Om dit te stimuleren, keert het gemeentebestuur elk jaar werkingssubsidies uit. Een ondersteuning die in deze onzekere coronatijd extra welkom is, omdat heel wat verenigingen door de maatregelen amper extra inspanningen kunnen doen om geld in het laatje te brengen.

38 sportverenigingen verdelen een pot van goed 72 500 euro aan werkingssubsidies. 48 cultuurverenigingen krijgen in totaal 39 282 euro aan werkingssubsidies. Ook de jeugdwerking wordt ondersteund. De dertien Peltse jeugdverenigingen krijgen in totaal 35 687,66 euro aan werkingssubsidies en 14 000 euro in de ondersteuning van kampvervoer. Ook verschillende Sint-Niklaascomités (6 250 euro), welzijnsverenigingen (3 000 euro), gezinsverenigingen (3 000 euro), seniorenverenigingen (6 412 euro) en milieu en natuurverenigingen (5 000 euro) kregen een ondersteuning van het gemeentebestuur uitbetaald. 

In totaal werden de afgelopen dagen voor meer dan 200 000 euro aan subsidies uitbetaald: 185 000 euro via de gemeentelijke middelen en 18 500 euro uit het noodfonds van de Vlaamse overheid ter ondersteuning van het verenigingsleven. Een hoog bedrag, dat nogmaals onderstreept dat Pelt de inspanningen van de ontelbare vrijwilligers van onze verenigingen erg apprecieert. Want zij maken voor iedere Peltenaar elke dag tot een mooie dag.

 • Cultuur
 • Gelijke kansen
 • Gezinsbeleid
 • Gezondheid & welzijn
 • Jeugd
 • Landbouw
 • Leefmilieu & natuur
 • Senioren & ouderenzorg
 • Sport
 • Vaderlandse Verenigingen
 • Vrijwilligerswerk