De gemeente heeft zopas 1200 nieuwe bomen en struiken aangeplant. Dat gebeurde op een perceel aan de Wildlaan (Grote Heide) dat ook in de toekomst stelselmatig verder zal worden beplant. De aanplant is gekenmerkt door streekeigen soorten en biodiversiteit.

Er worden enkel inheemse soorten geplant die goed gedijen op onze schrale grond. Het gaat bovendien om een ruime waaier van verschillende soorten. Dat moet ervoor zorgen dat de planten makkelijker voet aan grond krijgen. Want de ene soort kan al beter tegen de droogte als de andere en door de soortenvariatie krijgen ziektes minder kans om planten aan te tasten.

Tussen de soorten zitten ook notenbomen en bessenstruiken. Die zorgen in het voorjaar voor voedsel voor de bijen, en in de zomer en herfst voor  nootjes en vruchten voor vogels en kleine bosdieren.

Schepen van natuur Liesbeth Fransen: "De 1200 nieuwe bomen en struiken nemen slechts een gedeelte van het perceel in. De rest van de oppervlakte zal in de toekomst ook beplant worden. Wanneer bijvoorbeeld bij gemeentelijke projecten, zoals de aanleg van een fietspad, een aantal bomen moeten wijken, dan zal er aan de Wildlaan een heraanplant gebeuren."

  • Leefmilieu & natuur