Pelt test momenteel een nieuwe methode uit om de Japanse duizendknoop te bestrijden. Een elektrische onkruidbestrijder stuurt een stroomstoot door de stengel en wortel van de plant. Die wordt als gevolg van de elektrocutie ‘gekookt’ en sterft af. Japanse duizendknoop is een fel woekerende plant die hier niet thuishoort en de streekeigen planten verdringt. De nieuwe methode laat toe om de plant heel gericht en milieuvriendelijk aan te pakken.

Schepen van openbare werken Dirk Vanseggelen: "Sinds een aantal jaren mogen overheden geen pesticiden meer gebruiken om ongewenste plantengroei te bestrijden. Gemeenten zijn daardoor aangewezen op mechanische en thermische onkruidbestrijding. Borstelen is een mechanische methode, wegbranden een thermische. Maar sommige planten blijken met deze methoden niet te bestrijden. De Japanse duizendknoop, een erg agressieve woekeraar, is er één van."

Pelt test momenteel een nieuwe methode die vanuit Groot-Brittannië en Nederland komt en daar alvast goede resultaten geeft. Een stroomimpuls van 3000 tot 5000 volt wordt door de plant gejaagd. Als gevolg van de hitte  die daarbij vrijkomt, wordt de plant gekookt tot in de wortels.

Bij wijze van test werd onlangs een perceel met Japanse duizendknoop behandeld nabij Syntra. Over enkele weken moeten de eerste resultaten zichtbaar zijn.

Pelt hoopt dat de resultaten goed zijn. Want met deze volledig milieuvriendelijke methode zou de gemeente wortelonkruiden zonder gebruik van chemicaliën heel selectief kunnen aanpakken. Het is een arbeidsintensieve methode, maar ook een zeer selectieve en juist daarom uitermate geschikt voor de bestrijding van andere wortelonkruiden en invasieve exoten, zoals bijvoorbeeld de giftige Reuzenberenklauw.

  • Openbare werken