Aanstaande vrijdag 22 november gaat de Ringlaan vanaf 16.00 uur weer open in beide richtingen. De stoepen zijn klaar, de riolering is hersteld en de kruispunten met verkeerslichten zijn veiliger gemaakt voor fietsers en voetgangers. Op enkele details na rest alleen nog het aanbrengen van de nieuwe slemlagen.

Deze slemlagen rood voor fietspad en zwart voor rijweg worden na de winter aangelegd.  De huidige vochtigheid en temperaturen laten niet toe om dit nu te doen. Wel werden een aantal weggedeelten hersteld met een nieuwe toplaag asfalt.

Het doel van de werken aan de Ringlaan was niet een volledige renovatie van de weg. Wel de aanleg van nieuwe voetpaden, een herstelling van binnenuit van de riolering en de verbetering van de verkeersveiligheid voor de talrijke zwakke weggebruikers die de Ringlaan moeten kruisen op hun weg van en naar school.

Schepen van openbare werken Dirk Vanseggelen: "Zowel fietsers als voetgangers kregen beveiligde oversteekplaatsen op de vier kruispunten met verkeerslichten, waarbij de voetgangers de lichten zelf kunnen bedienen.  Voor de fietsers kwamen er opstelstroken. Als gevolg daarvan moet volgens de richtlijnen van het departement Mobiliteit en Openbare Werken de maximumsnelheid op de Ringlaan naar 50 km/u. Daartoe werden de fietspaden verbreed en de rijstroken versmald. De definitieve belijning daarvoor komt er wanneer na de winter de slemlaag is aangelegd."

Als de Ringlaan vanaf het weekend weer open is in beide richtingen, zal de verkeersdrukte in de omgeving in ieder geval verminderen en zal de doorstroming soepeler lopen.  Ook voor de bussen van De Lijn zal de situatie verbeteren. Zo kunnen de haltes aan Mater Dei weer worden bediend.

  • Openbare werken