De Overpeltse Ringlaan krijgt een grondige opknapbeurt. Dat besliste de gemeenteraad van 28 juni 2018. De voetpaden worden aangepakt, de kruispunten extra beveiligd voor voetgangers en de fietspaden verbreed. Tegelijk maakt Infrax van de gelegenheid gebruik om de riolering en de nutsleidingen onder handen te nemen. De kosten voor deze werken worden geraamd op iets meer dan 2,1 miljoen euro, waarvan een groot deel door Infrax betaald zal worden.

“Na deze grondige beurt moet de Ringlaan een stuk veiliger zijn en tegelijk klaar voor de komende jaren,” besluit schepen van openbare werken Dirk Vanseggelen.

De voetpaden van de Ringlaan zijn niet meer in goede staat. Dat is het gevolg van deels de ouderdom en deels de manier waarop ze vroeger – dikwijls zonder fundering – aangelegd werden. Ze zullen volledig worden heraangelegd. Wanneer de huidige stoepen verwijderd zijn, zal Infrax van de gelegenheid gebruik maken om de riolering, die onder het voetpad ligt, te renoveren. . De renovatie zal meestal van binnenuit gebeuren. Ook de nutsleidingen liggen onder de voetpaden en ook deze worden meteen onder handen genomen. Infrax zal de kosten voor de werken aan riolering, geraamd op 865 000 euro, voor haar rekening nemen.

De Ringlaan moet ook veiliger worden voor de zwakke weggebruikers. Nieuwe verkavelingen aan de rand van de Ringlaan maken dat vele kinderen ui jonge gezinnen dagelijks meerdere keren de Ringlaan moeten oversteken om naar school te gaan. Dit moet in de meest veilige omstandigheden kunnen gebeuren. In de eerste plaats komen er daarvoor beveiligde oversteekplaatsen aan de vier kruispunten met verkeerslichten, ook voor voetgangers. Er komen aan de verkeerslichten ook opstelstroken voor de fietsers.

Dirk Vanseggelen: “Omdat er opstelstroken komen, moet volgens de richtlijnen van het departement Mobiliteit en Openbare Werken de maximumsnelheid op de Ringlaan teruggebracht worden tot 50 km/u. Daartoe worden de fietspaden verbreed en de rijstroken versmald.”

Twee maanden geleden keurde de gemeenteraad een soortgelijk project voor de Lindelsebaan goed. De werken aan de Breugelweg gaan straks hun laatste fase in. Als meerwerken keurde de gemeenteraad zopas ook de renovatie en heraanleg goed van een aantal zijstraten van de Breugelweg. Nu komt daar de Ringlaan bij. Samen gaat het om een investering van bijna 10 miljoen euro. Tot slot zijn ook de studiekosten voor de renovatie van de Houtmolenstraat opgenomen in de meerjarenplanning. Op termijn zullen dus alle gemeentelijke invalswegen helemaal up-to-date zijn.

Dirk Vanseggelen: “Wij doen als gemeentebestuur - samen met Infrax - bijzonder grote inspanningen voor een uitstekend en veilig wegennet in onze gemeente.”

  • Openbare werken