Op 13 juni starten er renovatiewerken aan de Sint-Niklaaskerk in Neerpelt Centrum. In een eerste fase worden het koor en de dwarsbeuken aangepakt. In 2023 komt het middenschip aan de beurt. Het gaat vooral om herstellingen van glasramen, restauratie van muurschilderingen en algemene schilderwerken.

Schepen van erfgoed Niels Valkenborgh: "In het koor worden de stenen vensterstijlen en twee glasramen gerenoveerd. De glasramen krijgen vervolgens een voorzetraam, waardoor ze beschermd zijn tegen de weersinvloeden. Zowel in het koor als in de zijbeuken worden muurschilderingen gerestaureerd.   Het gaat om het blootleggen, herstellen, bijwerken en fixeren van door het vooronderzoek  aangeduide taferelen. Tot slot krijgt het interieur nog een lik verf. Deze eerste fase zou tegen kerstmis klaar moeten zijn. In 2023 worden vervolgens enkele glasramen van het middenschip gerestaureerd. Ook daar volgt er afsluitend een schilderbeurt."

De Sint-Niklaaskerk is sinds 2003 een beschermd monument. Van 2010 tot 2012 werden de daken en de gevels aangepakt.  Aansluitend werd in 2017 en 2018  heel de elektrische installatie (bekabeling, licht en geluid)  vervangen en uitgebreid volgens de hedendaagse  mogelijkheden en regelgeving.

In diezelfde periode werd gestart met de door Onroerend Erfgoed verplichte opmaak van het “beheersplan”  om een lange termijnplanning van werken en restauratie van de kerk vast te leggen.  Dit beheersplan werd goedgekeurd op 5 mei 2020 .  Alle restauratiewerken aan gebouw en interieur kunnen sindsdien aanspraak maken op een toelage van de Vlaamse Gemeenschap en de gemeente. In dit geval gaat het om een geraamd bedrag van 578 000 euro, waarvan 309 000 voor rekening van de Vlaamse gemeenschap en 269 000 voor de gemeente.

  • Cultuur
  • Kerkfabrieken & Erediensten