Het gedeelte Leopoldlaan vanaf de rotonde aan de N790 tot aan de Dommel is klaar. De weg is terug open. Bijna dag op dag een jaar geleden gingen de werken voor de heraanleg van start.

Schepen van openbare werken Dirk Vanseggelen: "De bestaande wegenis en riolering werden volledig uitgebroken. Er kwam nieuwe riolering met gescheiden afvoer van regenwater en afvalwater. Meteen werden alle andere nutsleidingen vernieuwd. Ook de brug over de Dommel werd volledig vervangen. Tot slot kwamen er een volledig nieuw wegdek, nieuwe fietspaden, nieuwe voetpaden en passend groen."

Nu de weg weer open is, geldt opnieuw de verkeerscirculatie van voor de werken, met eenrichtingsverkeer in de Pastorijstraat.

Het grootste gedeelte van de Leopoldlaan, tussen Overpelt-Centrum en de rotonde N790 werd in 2011-2012 heraangelegd. Dit laatste sluitstuk van de Leopoldlaan lag voor de fusie deels op Neerpelts en deels op Overpelts grondgebied en stond nog onder het beheer van het Vlaams Gewest. De Leopoldlaan is de historische, kaarsrechte verbindingsweg tussen de twee dorpskernen van Pelt.  Door de bevlagging ook op het laatste gedeelte door te trekken, is deze terug heel mooi zichtbaar (zie foto).

  • Openbare werken