Het recht op een menswaardig bestaan is de garantie die een OCMW moet bieden aan iedere inwoner. Dat kan gaan over huisvesting, financiële steun en/of begeleiding, hulp bij de zoektocht naar werk,...  Zijn de problemen niet van die grootte,  maar zit je toch met vragen van welke aard ook?  Iedere Neerpeltenaar kan bij het OCMW terecht. De maatschappelijke werkers bij het OCMW hebben heel wat kennis in eigen huis en kunnen ook beroep doen op externe diensten als Welzijnsregio Noord-Limburg, CAD, CGG, DAGG, enz.

Een andere belangrijke peiler is het BinnenHOF. Het dienstencentrum biedt een ruime waaier aan van diensten, vorming en ontspanning vooral gericht naar medioren en senioren. 

“Onze sociale ambities reiken verder”, zegt voorzitter Juul Vrolix. "In 2015 willen we ons sociaal beleid niet alleen bestendigen maar ook structureel verder uitwerken vanuit een gefundeerde basis die op mensenmaat gemaakt wordt.  Zo zullen we starten met de  uitbouw van een seniorenloket. Om het sociaal weefsel te versterken, werken we verder aan het concept  van onze buurtmeters en buurtpeters."

Het OCMW kleurt ook buiten de lijntjes en wil samen met sport, cultuur en jeugd een figuurlijke vrijwilligersbrug bouwen die vrijwilligers en verenigingen dichter bij mekaar moet brengen.

Samen met het gemeentebestuur is er ook intensief overleg met WZC Sint-Jozef en de belangrijkste stakeholders in Sint-Huibrechts-Lille met het oog op de realisatie van een rust- en verzorgingshuis.

Kortom, Neerpelt steekt nog een tandje bij en maakt nog intensiever werk van een sterke en warme samenleving. Samen strijden we tegen armoede en vereenzaming. En samen pakken we de uitdagingen van de op ons afstevende vergrijzing aan.