Na het gemeentehuis is nu ook de vernieuwde gemeentelijke technische site aan de Lieven Bauwenslaan in gebruik genomen. De twee gemeentewerven van voorheen smolten daar samen en de locatie werd het afgelopen jaar verbouwd en uitgebreid tot een hedendaagse bedrijfssite. Op de Open Bedrijvendag van zondag 2 oktober staat de site open voor het grote publiek.

De technische site is de draaischijf van waaruit 85 personeelsleden elke dag opnieuw zorgen voor een mooi en veilig Pelt.  En dat is geen klein klusje, de cijfers zijn indrukwekkend. Enkele voorbeelden: de technische diensten staan in voor het onderhoud van 330 kilometer gemeentewegen, 80 hectare pleinen en perken en meer dan 100 gebouwen. Er wordt jaarlijks voor zo’n 300 ton vuil geveegd en nog eens 124 ton aan ander afval opgehaald.

De technische diensten bieden daarnaast ondersteuning aan meer dan 350 grote en kleine evenementen in Pelt en beheren mee de uitgebreide uitleendienst van de gemeente.

Schepen van openbare werken Dirk Vanseggelen: "Om deze uitgebreide dienstverlening efficiënt te kunnen organiseren, drong zich een uitbreiding en modernisering van de site aan de Lieven Bauwenslaan op. De 85 medewerkers beschikken voortaan over zo’n 720 m² aan refter, kantoren en sanitair en een fietsenstalling voor 90 fietsen. Er werd voor het rollend materiaal, bestaande uit meer dan 100 voertuigen en machines, een overdekte stelplaats gebouwd van 1 512m².  In de openlucht werd de betonverharding voor materiaalopslag uitgebreid."

Er kwamen ook ingrepen op het vlak van duurzaamheid. Zonnepanelen produceren 130kWh, het verbruik van ongeveer 30 gezinnen. Een warmtepomp zorgt voor verwarming en koeling. Het sanitair tenslotte maakt gebruik van gerecupereerd regenwater.

De totale investering voor de vernieuwing en uitbreiding van de technische site bedraagt 2 855 000 euro (incl. BTW). De technische ploegen beschikken in ruil daarvoor over de comfortabele en goed uitgeruste werkomgeving die nodig is om zich op de best mogelijke manier ten dienste te stellen voor een mooi en proper Pelt. Iedereen is zondag 2 oktober tussen 10.00 en 17.00 uur van harte welkom om zich daarvan persoonlijk te vergewissen. 

  • Gebouwen & infrastructuur