De gemeenteraad van 29 september 2022 besliste om vanaf 1 juli 2023 het conformiteitsattest te verplichten voor nieuwe verhuringen van woningen die voor het jaar 2000 werden gebouwd. Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat een woning aan de minimale woningkwaliteitsnormen voldoet. Elke verhuurder kan zo’n attest aanvragen. Het is in Vlaanderen nog niet algemeen verplicht, maar in Pelt dus wel vanaf 1 juli. De gemeente organiseert hierover infosessies in april.

Schepen van huisvesting Raf Drieskens: "Wie in Vlaanderen een woning verhuurt, moet ervoor zorgen dat deze volledig in orde is en voldoet aan minimale kwaliteitsnormen. Uit onderzoek blijkt echter dat dat voor heel wat woningen niet het geval is. In Pelt gaat het naar schatting om zo’n 173 van de 2900 verhuurde woningen (6%). Het gaat vooral om woningen die voor het jaar 2000 gebouwd zijn. Vaak zijn het sociaal kwetsbare huurders die aangewezen zijn op dit soort woningen en is het bovendien het enige alternatief wanneer zij niet over een sociale woning kunnen beschikken."

De gemeente is verantwoordelijk voor het lokale woon- en welzijnsbeleid. In dat kader is de invoering van het conformiteitsattest een logische volgende stap om preventief op te treden en zo de woonkwaliteit te verbeteren.

Vanaf 1 juli 2023 zal de dienst Wonen van de gemeene Pelt starten met controles op allerlei voorzieningen, zoals correcte stopcontacten, rookmelders, vochtproblemen, … Alle info en een voorbeeld van de checklist die gebruikt wordt tijdens het woononderzoek staan op  www.gemeentepelt.be/conformiteitsattest. Daar vind je ook meer details over het attest en de praktische zaken rond de woononderzoeken.

Het verplichte conformiteitsattest gaat in op 1 juli 2023 en geldt voor nieuwe verhuringen van woningen die voor 2000 gebouwd zijn. Het attest is in principe 10 jaar geldig, ook als de woning ondertussen van eigenaar verandert. De gemeente kan de duurtijd beperken als zich bepaalde gebreken voordoen en er een risico is dat de kwaliteit van de woning tot beneden de minimale norm zakt. Wie geen conformiteitsattest kan voorleggen bij een nieuwe verhuring van een woning met een bouwjaar van voor 2000 kan een (terugkerende) boete krijgen en loopt zelfs het risico dat de huurwoning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard wordt. Vanaf 2024 zal een attest verplicht worden voor woningen van voor 2001, in 2025 voor 2002 en zo verder.

Om elke verhuurder goed te informeren over de werking van het conformiteitsattest organiseert de gemeente twee infomomenten:

  • maandag 17 april om 19.30 uur in de Zinnezaal van CC Palethe, Jeugdlaan 2, 3900 Pelt;
  • woensdag 26 april om 19.30 uur een digitale infosessie via microsoft Teams. Wie er niet bij kan zijn, kan de opname achteraf online herbekijken.

Inschrijven kan via www.gemeentepelt.be/Inschrijven-conformiteitsattest. 

Heb je vragen? Neem dan contact op met het woonloket op 011 94 94 79 of via mail naar omgevingsbalie@gemeentepelt.be.

  • Sociale huisvesting