Donderdag 30 augustus was het zover, de laatste gemeenteraad voor de verkiezingen. Hoewel de meerderheid met CD&V en sp.a met 12 zetels tegen 11 had, is deze legislatuur vlekkeloos verlopen.

De uitgangssituatie was niet simpel na de verkiezingen van 2006. CD&V (10) en sp.a (2) haalden samen net een meerderheid. Maar de meerderheid heeft een stevig en goed beleid kunnen voeren waardoor ze zonder problemen zes jaar met besturen kon bezig zijn. Nu er geen gemeenteraad meer gehouden wordt in september, kan iedereen zich focussen op 14 oktober.

Na 14 oktober willen we met uw stem het harde werk verderzetten. CD&V dankt al haar kiezers voor het vertrouwen van de afgelopen zes jaren.