De afgelopen maanden gingen vrijwilligers van dienstencentrum BinnenHOF op bezoek bij meer dan 150 alleenstaande 65-plussers in Neerpelt-Centrum. Op deze manier wil de gemeente ondersteuning bieden aan ouderen in hun vertrouwde omgeving.

Deze vorm van buurtgerichte zorg loopt sinds 2014 in de verschillende Neerpeltse dorpskernen en wordt nu afgesloten in het Centrum. Het concept werd ondertussen overgenomen door tien andere gemeenten.

"BinnenHOF schreef gedurende vier jaar 821 alleenstaande 65-plussers in Neerpelt aan en ging op huisbezoek bij 491 mensen die openstonden voor een gesprek. Tijdens de huisbezoeken gingen de vrijwilligers na of en op welke manier deze mensen geholpen konden worden. De juiste hulpverleners werden ingeschakeld en er werd gezocht naar 'buurtgezellen' voor kleine, alledaagse klusjes of om een bezoekje te brengen. In totaal vroegen 51 senioren naar zo’n buurtgezel en gaven 21 mensen aan deze taak op zich te willen nemen. Dan was het zaak een goede match te vinden tussen vraag en aanbod. Deze oefening loopt momenteel nog voor het Centrum.", getuigt schepen van sociale zaken Juul Vrolix.

De buurtgerichte zorg met huisbezoeken en buurtgezellen werd opgestart in Neerpelt na een intense samenwerking van het OCMW, het gemeentebestuur, RIMO en de buurtverantwoordelijken van Damsheide. Het concept kan rekenen op veel interesse bij andere gemeentebesturen en werd inmiddels al gedeeld met een tiental gemeenten. Ook na de fusie zal Pelt blijven inzetten op buurtgerichte zorg met de intentie een bredere doelgroep aan te spreken.

  • Senioren & ouderenzorg