De Ringlaan is klaar. Nadat afgelopen week de slemlagen aangelegd werden, is deze week nog de definitieve belijning aangebracht. Het meest opvallende zijn ongetwijfeld de bredere fietspaden en de opstelstroken voor de fietsers aan de verkeerslichten.

Schepen van openbare werken Dirk Vanseggelen: "Een grotere veiligheid voor de vele schoolgaande jongeren was dan ook één van de doelstellingen van de renovatie van de Ringlaan."

Zowel fietsers als voetgangers kregen beveiligde oversteekplaatsen op de vier kruispunten met verkeerslichten. Voetgangers kunnen die lichten zelf bedienen.  Voor de fietsers kwamen er opstelstroken. Als gevolg daarvan moet volgens de richtlijnen van het departement Mobiliteit en Openbare Werken de maximumsnelheid op de Ringlaan naar 50 km/u. Daartoe werden de fietspaden verbreed en de rijstroken versmald. De voetpaden werden volledig vernieuwd. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om de riolering, die onder de stoepen ligt, van binnenuit te herstellen.

Het doel van de werken aan de Ringlaan was zeker niet een volledige heraanleg van de weg. Wel het vergroten van het comfort en de veiligheid voor de vele zwakke weggebruikers die de Ringlaan gebruiken en passeren.

  • Openbare werken